Wie is BPW?

ONZE DOELSTELLINGEN

 • Onze doelstellingen:
 • Het ontwikkelen van professioneel en leiderschap potentieel voor vrouwen op alle niveaus.
 • Wij dragen bij aan een maatschappij waarbij we economische onafhankelijkheid van vrouwen bevorderen.
 • Werkt aan de professionele ontwikkeling van vrouwen.

ONZE DOELSTELLINGEN

 • BPW streeft naar de economische zelfstandigheid van vrouwen
 • BPW wil gelijke beloning
 • BPW streeft naar “Gender”-gelijkheid in de top.
 • Komt op voor alle werkende vrouwen, zowel voor ondernemers als voor vrouwen in loondienst.
 • Streeft naar een hoger aantal vrouwen in leidinggevende posities en ondersteunt deze vrouwen.

BPW BIEDT

 • Verschillende events als:
 • Workshop “de kracht van kleding”
 • Workshop “onderhandelen”
 • Workshop “ontwikkelen van jezelf, kom in je kracht”
 • Netwerkborrels
 • Tips van elkaar in een breed en gerenommeerd vrouwennetwerk.
 • Mentorschap jonge leden

BUSINESS PROFESSIONAL WOMEN IS EEN GROOT EN EEN WERELDWIJD NETWERK DAT SINDS 1920 BESTAAT, MET EEN ZETEL BIJ DE VERENIGDE NATIES.

BPW is een vereniging voor werkende vrouwen die al in 1930 in Nederland werd opgericht en is onderdeel van een internationaal netwerk. BPW heeft verenigingen in 95 landen en op 5 continenten.
Daarnaast heeft BPW nauwe banden met de Verenigde Naties, er is een link naar de Europese Commissie en in Nederland heeft BPW invloed via de Nederlandse Vrouwenraad.
Zoals bekend, stijgt het aandeel van vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds niet hard genoeg. Slechts 9% van de leden van een Raad van Bestuur is een vrouw, van de commissarissen is slechts 11% een vrouw (cijfers 2014). Minister Jet Bussemaker neemt initiatieven zoals de database Topvrouwen.nl en Navigerennaardetop.nl. Daarnaast zijn er inmiddels vele vrouwennetwerken opgericht niet alleen bij MN, maar ook Women in Finance, Women in Pharma, Vrouwen in Pensioenen, het Vrouwennetwerk van PostNL enz. De vraag blijft of we het gaan redden met al deze versnipperde initiatieven. BPW kan als vereniging alle krachten bundelen in een breed Nederlands platform.

Sinds de jaren 90 heeft BPW wereldwijd met onze collega’s in de andere landen meer dan 45.000 vrouwen geholpen met hun economische zelfstandigheid.

KRACHTEN BUNDELEN

 • BPW wil de krachten in Nederland bundelen. Wij zijn met ons ledenaantal groeiende en hebben wij naast het groter groeien als organisatie in Nederland de ambitie om met zoveel mogelijk bestaande netwerken in Nederland samen te werken.
 • Onder het motto ‘samen staan we sterk’ zet BPW Nederland zich in om de positie van alle werkende vrouwen te verbeteren. Om dat doel te bereiken richten we ons op
 • Het samenwerken met alle vrouwennetwerken in Nederland
 • Het bevorderen van onderlinge waardering en vergroting van kennis kunde en samenwerking, zowel op professioneel als maatschappelijk gebied
 • Het bewerkstelligen van gelijke kansen en gelijkwaardige posities op alle gebieden en niveaus van de maatschappij
 • Een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de belangrijke en leidinggevende functies
 • Goede netwerkmogelijkheden met uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen tijdens de vele events
 • Het leggen en onderhouden van contacten tussen werkende vrouwen
 • Het beïnvloeden van politieke beslissingen