Word Lid van BPW!

Each woman, as a citizen, must bring to the national policy of her own country, the contribution of forward-looking and constructive thought followed by determined action. Each woman must dedicate herself tot protect and promote the interests of all other women in business and the professions.”

Dr. Lena Madesin Phillips

Founder of the International Federation of Business and Professional Women

Onze oprichter zag al meer dan 80 jaar geleden het voordeel van netwerken en wat het kan betekenen voor onze organisatie en haar leden. Vandaag de dag vertegenwoordigt BPW vrouwen van alle niveaus in meer dan honderd landen.

Uit een recent onderzoek in de VS, met de vraag aan leden waarom zij zich aansloten bij BPW, blijkt dat 88% lid werd omdat BPW een Internationale organisatie is. Verder weten we ook dat onze leden geloven dat we een betere wereld krijgen, als vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsprocessen.

Onze leden zijn succesvolle, zelfstandige vrouwen die of een eigen bedrijf hebben of werkzaam zijn in loondienst. Zij houden van netwerken, samenwerken en elkaar helpen, want zij realiseren zich dat de positie van vrouwen alleen verbeterd kan worden door de krachten te bundelen.

WAT BETEKENT DIT VOOR LEDEN

BPW als internationale organisatie is gefocust op beleidsinitiatieven om vrouwen wereldwijd de ondersteunen:

 • We zijn sterker als we met elkaar een beweging vormen.
 • Wij hebben permanente VN representatie over de hele wereld, zodat we met 1 stem kunnen spreken als er grote beslissingen worden genomen.
 • Wij hebben de adviesstatus in de Verenigde Naties, vanaf 1947, waarbij wij de verantwoordelijkheid hebben om over onze activiteiten te rapporteren.
 • Alle leden hebben de vrije keuze op dit niveau mee te participeren. Zie de website BPW International voor verdere informatie www.bpw-international.org 
 • Toegang tot de BPW Academy
 • Gegarandeerde participatie bij VN meetings op het hoofdkantoor in New York, Wenen, Geneve en regionale commissies. De mogelijkheid om met andere NGO’s wereldwijd samen te werken, een bijdrage te leveren aan besluiten, aanbevelingen over wereldwijde thema’s om de empowerment van vrouwen te steunen.

Naast de internationale toegang en voordelen, biedt BPW Nederland aan onze leden ook nog het volgende:

 • Minstens 4 events gratis per jaar met inhoudelijke interessante programma’s en sprekers, workshops om de gezamenlijke visie onder de aandacht te brengen. Naast de website van BPW International, kun je op onze eigen pagina alle initiatieven en opkomende events vinden die door ons worden georganiseerd, maar ook interessante bijeenkomsten, workshops, trainingen, enz.
 • Een groot netwerk waardoor je veel van elkaar kunt leren
 • Je ontvangt onze nieuwsbrieven en uitnodigingen van onze events.
 • Je bent volwaardig lid van een zeer gerespecteerd internationaal netwerk en organisatie die al meer dan 80 jaar opkomt voor vrouwen
 • In ons netwerk zijn vrouwen van alle niveaus en branches vertegenwoordigd. Daarnaast kun je je als lid ook actief inzetten om ons en jouw netwerk jouw bijdrage te brengen. Dit kun je ook doen door als actief lid te helpen bij het organiseren van onze events, je aan te bieden als sponsor in natura door trainingen en workshops te bieden, door locaties voor onze events beschikbaar te stellen, door simpelweg altijd een positieve bijdrage te leveren, te inspireren en te motiveren.
 • Doeltreffend je eigen netwerk uitbreiden.
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we samen kunnen doen en onze krachten kunnen bundelen. Wij stimuleren dan ook bestaande en nieuwe leden aan te brengen, zodat je al samen BPW kan ontdekken en kan participeren.

WORD LID VAN BPW EN MELD JE GRATIS AAN VOOR ONS EVENT!

Reserveer snel een plek op 31 mei aanstaande “Work Stress or Happiness” bij Unal Zorg te Amsterdam.

EVENT

Word nu lid en mail ons naar [email protected]

Je contributie is een jaar geldig vanaf inschrijving. Wij zullen je volgend jaar wederom een contributie betalingsverzoek toezenden voor de verlenging van jouw lidmaatschap.